Durk de Jong

Wie is Durk de Jong?

We zijn hartelijk ontvangen door Durk de Jong en zijn vrouw Anna Breeuwsma in Oudega (sm) op woensdag 7 oktober 2015.

Durk is geboren, op 4 maart 1941, en getogen Oudegaaster want hij is er nooit vertrokken.
Hij heeft tot z’n 16e jaar gewoond op de Hooidammen nabij restaurant Ie Sichtdaarna verhuisd naar de Jan Durks Polder. Na enkele jaren weer terug verhuisd naar zijn geboortestek aan de Hooidammen.
De naam Jan Durks polder komt ook uit de familie want oer-oer-oerpakesizzer was een Durk en heit een Jan vandaar de naam Jan Durks polder.

Zijn vader was boer en hij heeft in de ruilverkaveling een nieuwe “pleats” laten bouwen hier heeft Durk samen met heit jarenlang een maatschap gehad. Aangezien hun zoon geen belangstelling had om de boerderij over te nemen hebben Durk en zijn vrouw Anna de boerderij jaren terug van de hand gedaan. Durk was toen 59 jaar.
Ze hebben daarna nog wel een kleine boerderij(in Oudega uiteraard) gekocht met wat vee want dan konden ze langzaam afkicken van het boerenleven.

De kinderen konden toen ook nog mooi een tijdje bij hen wonen in de boerderij want die was toch groot genoeg; Nadat ze allemaal hun eigen onderkomen hadden werd deze stek uiteindelijk ook weer van de hand gedaan. Hun huidige onderkomen is gebouwd door de schoonzoon (timmerman in Oudega) en Durk zelf.

Durk heeft 7 jaar op de lagere school gezeten en daarna 4 jaar landbouwschool te Burgum. Vervolgens 2 jaar landbouwschool in Drachten maar deze niet afgemaakt. Hij is toen aan het werk gegaan in het boerenbedrijf van zijn vader.Durk heeft nogwel diverse cursussen gevolg zoals vee verloskunde om te kunnen assisteren bij de geboorte van kalveren en lassen maar dit beviel niet zo goed want hij had vaak last van las ogen!!

Privé

Durk en Anna Breeuwsma hebben elkaar vroeger bij de jeugdvereniging ontmoet en zijn 1 jaar, nadat Durk zijn militaire diensttijd als kok er op had zitten, getrouwd. Ze zijn ondertussen al meer dan 50 jaar getrouwd.
Anna is ook een rasechte Oudegaaster(hoe kan het ook anders).
Anna heeft altijd, daar waar mogelijk, geholpen op het boerenbedrijf en zich later toen de kinderen kwamen zich hier meer mee bezig gehouden.
Durk en Anna hebben 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Gezamenlijk hebben ze 10 kleinkinderen.

Gezondheid

Het was op een zondagmiddag dat Durk klachten kreeg en zich niet goed voelde. Hij bleef thuis van de kerk en avonds toch maar de dokter gebeld. Deze constateerde wat problemen met de maag en hiervoor kreeg hij een pilletje. Echter de problemen waren niet opgelost en in de nacht wederom de dokter gebeld en toen met spoed naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat er toch een hartaanval geweest was. Er kon echter niet gedotterd worden vanwege de moeilijke plaats van de verstopping en medicatie moest het probleem verhelpen. Na twee weken ziekenhuis en diverse medicatie heeft Durk tot nu toe geen klachten weer gehad.
Na enige tijd revalideren werd Durk attent gemaakt op onze sportclub en hier is hij sinds 2009 actief lid.Durk mag graag sporten en mist ook bijna nooit, saillant detail: Durk verkleedt zich thuis altijd al om en komt elke dinsdagavond al aanlopen in de korte broek, zelfs in de winter!!!

Hobby’s

Naast sporten op de dinsdag mag Durk graag tennissen, fietsen en een potje biljarten.
Durk is altijd actief geweest in bestuurlijke activiteiten bij o.a. de kerk en momenteel secretaris bij de PCOB te Oudega. (een ouderenbond)

Klaas Heemstra
Jan de Vlugt

Tjabel Klok

Wie is Tjabel Klok?

Tjabel KlokTjabel werd op 21 oktober 1942 in Emmer – Compascuum geboren als oudste in een gezin van 9 kinderen. Zijn vrouw, Jelly Lamfers, is in hetzelfde dorp geboren als één van de 7 kinderen uit haargezin. Er valt dus met de regelmaat van de klok wel de een of andere verjaardag te vieren in beide families. Jelly haar ouders hadden aldaar de enige drogisterij in het dorp. Tjabel zijn ouders hadden een dorpsslagerij en daarvan waren er destijds wel tien. Ten gevolge van hevige concurrentie kende het gezin nogal eens armoede en moest Tjabel buiten de schooluren meehelpen in de slagerij. Allerhande soorten worst heeft hij gemaakt (veelal bloedworst, metworst en leverworst) en menige rollade heeft hij in elkaar gedraaid. Er werd vooral met de feestdagen soms tot 1 of 2 uur ’s nachts doorgewerkt.

Tjabel en Jelly hebben elkaar al vroeg ontmoet: op een leeftijd van slechts 3 maanden (wereldrecord ?). De wederzijdse ouders waren met elkaar bevriend en namen de kinderen mee naar elkaar toe. Zo schijnt Tjabel al als baby op een foto te zijn gekomen bij Jelly thuis liggend op een kleedje !
Op 17 – jarige leeftijd is de echte vonk overgesprongen en binnenkort hopen ze 50 jaar getrouwd te zijn. Dus vanaf het prille begin zijn deze mensen voor elkaar bestemd, waarvan akte.

Na het bezoeken van de kleuterschool (maar drie dagen !), de lagere school, de Hogere Burger School (de HBS) ging hij naar de Kweekschool voor onderwijzer (thans Pedagogische Academie) in Emmen.
In september 1964 behaalde hij de hoofdakte voor onderwijzer. Maar toen moest hij zijn militaire dienstplicht nog vervullen. Hij werd in Assen gelegerd en werd motorordonnans bij een generaal.
Na zo’n 3 maanden kreeg hij in dienst een motorongeluk en moest een knieschijf verwijderd worden.
Sindsdien loopt hij met slechts één knieschijf door het leven. Na een lange periode van revalidatie is hij voor de militaire dienst afgekeurd en kon hij zijn vak als onderwijzer gaan uitoefenen.

Hij kwam voor de klas te staan in Maassluis. Zij hebben 3 jaar gewoond in een flat aan de Nieuwe Waterweg. Een prachtig uitzicht op de grote zeeschepen die vice versa naar Rotterdam voeren.

Maar ook het Botlekgebied met de olieraffinaderijen van Shell/Pernis in de directe omgeving met in die jaren veel stank en geluidshinder. Zij hebben toen ook een zeer grote brand meegemaakt bij Pernis waarbij het ’s morgens erg lang donker bleef.
Hun zoon is in Maassluis en de 2 dochters zijn in Drachten geboren.

In 1968 werd Tjabel in Drachten benoemd als docent handvaardigheid aan de christelijke school
voor lager economisch administratief onderwijs (de LEAO). Dat bleef hij tot 1981.
Na 13 jaar switchte hij naar het kort middelbaar beroepsonderwijs (het KMBO). Hier kwamen leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld waren. De leerlingen kregen individueel les in modulen. In 1990 kwam er een grote MBO- scholenfusie en werd er gefuseerd met het regionaal opleidingscentrum (ROC) Friese Poort.

In de loop der tijden ging Tjabel van docent handvaardigheid meer coördinerend werken en kwam in het management terecht. Uiteindelijk is hij als adjunct – directeur geëindigd.

Als nevenwerkzaamheid heeft hij een periode als leerstofontwikkelaar werk verricht in Amsterdam. Jelly is onderwijzeres en remedial teacher in haar actieve arbeidsleven geweest.

Gezondheid.

Tjabel heeft zo’n 23 jaar geleden een hartinfarct gehad. Hij werd gedotterd en na een aantal jaren zijn er stents geplaatst. Een en ander geschiedde in een ziekenhuis in Utrecht. Hij kon niet over het medicijn Plavix vanwege de bijwerkingen.

Nadien is hij in het Medisch Centrum Leeuwarden opgenomen geweest omdat alle stents verstopt waren. Na hartkatheterisatie is een bypass aangebracht met behulp van een beenader. De hartproblemen zijn familiair van aard voor wat betreft de mannelijke kant.
Tjabel voelt zich thans prima en ziet zich eerder als een hartcliënt in plaats van een hartpatiënt.

Het sporten bij onze vereniging vindt hij prachtig en meestal gaat hij met een voldaan gevoel terug naar huis. Het gemoedelijk sociaal gebeuren spreekt hem aan. Wel pleit hij voor een goede introductie van toekomstige nieuwe leden wat bij hem niet het geval zou zijn geweest.

Nevenwerkzaamheden (niet uitputtend).

Hij is curator voor een verstandelijk gehandicapte broer.
Hij zit in het bestuur van een stichting die het vermogen van dergelijke cliënten beheert.
Hij is lid van de Kunstenaarsgroep Prisma ’88.
Is mede – oprichter van de Stichting Kunstroute Smallingerland en heeft gedurende 20 jaar allerlei functies in het bestuur vervuld.
Hij is penningmeester van de Stichting Vrienden van het Museum Drachten (Museum Dr8888).

Hij is voorzitter van de Earnewâldster Rounte.

Hij houdt websites bij voor derden en een eigen website.

Hobby’s.
Tjabel heeft naast het behalen van zijn onderwijsakten op het gebied van handvaardigheid een afsluitende studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen gevolgd voor MO-B-Handvaardigheid met als specialisatie Keramiek. Sinds het begin van de 70’er jaren houdt hij zich al bezig met het zelf maken van keramische kunst met eigengemaakte klei en glazuur. Hij exposeerde dit jaar 6 keer onder andere in Emmen, Mildam en de Hemrik.

Voor zijn kunst op dit gebied verwijzen wij kortheidshalve naar de uitgebreide website www.tjabelklok.nl.

Uiteraard hebben wij “ tatteljee “ mogen bezichtigen, hetwelk aan hun woning is gebouwd.

Een andere hobby van hem is eten koken met de nadruk op exotisch.

Hij heeft zijn Jelly beloofd eens wat van zijn vele werkzaamheden af te zullen bouwen.

Hun 3 kinderen wonen in Drachten, Zwolle en Granville (Normandië in Frankrijk) en er zijn 6 kleinkinderen.

Jan de Vlugt
Klaas Heemstra