Durk de Jong

Wie is Durk de Jong?

We zijn hartelijk ontvangen door Durk de Jong en zijn vrouw Anna Breeuwsma in Oudega (sm) op woensdag 7 oktober 2015.

Durk is geboren, op 4 maart 1941, en getogen Oudegaaster want hij is er nooit vertrokken.
Hij heeft tot z’n 16e jaar gewoond op de Hooidammen nabij restaurant Ie Sichtdaarna verhuisd naar de Jan Durks Polder. Na enkele jaren weer terug verhuisd naar zijn geboortestek aan de Hooidammen.
De naam Jan Durks polder komt ook uit de familie want oer-oer-oerpakesizzer was een Durk en heit een Jan vandaar de naam Jan Durks polder.

Zijn vader was boer en hij heeft in de ruilverkaveling een nieuwe “pleats” laten bouwen hier heeft Durk samen met heit jarenlang een maatschap gehad. Aangezien hun zoon geen belangstelling had om de boerderij over te nemen hebben Durk en zijn vrouw Anna de boerderij jaren terug van de hand gedaan. Durk was toen 59 jaar.
Ze hebben daarna nog wel een kleine boerderij(in Oudega uiteraard) gekocht met wat vee want dan konden ze langzaam afkicken van het boerenleven.

De kinderen konden toen ook nog mooi een tijdje bij hen wonen in de boerderij want die was toch groot genoeg; Nadat ze allemaal hun eigen onderkomen hadden werd deze stek uiteindelijk ook weer van de hand gedaan. Hun huidige onderkomen is gebouwd door de schoonzoon (timmerman in Oudega) en Durk zelf.

Durk heeft 7 jaar op de lagere school gezeten en daarna 4 jaar landbouwschool te Burgum. Vervolgens 2 jaar landbouwschool in Drachten maar deze niet afgemaakt. Hij is toen aan het werk gegaan in het boerenbedrijf van zijn vader.Durk heeft nogwel diverse cursussen gevolg zoals vee verloskunde om te kunnen assisteren bij de geboorte van kalveren en lassen maar dit beviel niet zo goed want hij had vaak last van las ogen!!

Privé

Durk en Anna Breeuwsma hebben elkaar vroeger bij de jeugdvereniging ontmoet en zijn 1 jaar, nadat Durk zijn militaire diensttijd als kok er op had zitten, getrouwd. Ze zijn ondertussen al meer dan 50 jaar getrouwd.
Anna is ook een rasechte Oudegaaster(hoe kan het ook anders).
Anna heeft altijd, daar waar mogelijk, geholpen op het boerenbedrijf en zich later toen de kinderen kwamen zich hier meer mee bezig gehouden.
Durk en Anna hebben 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Gezamenlijk hebben ze 10 kleinkinderen.

Gezondheid

Het was op een zondagmiddag dat Durk klachten kreeg en zich niet goed voelde. Hij bleef thuis van de kerk en avonds toch maar de dokter gebeld. Deze constateerde wat problemen met de maag en hiervoor kreeg hij een pilletje. Echter de problemen waren niet opgelost en in de nacht wederom de dokter gebeld en toen met spoed naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat er toch een hartaanval geweest was. Er kon echter niet gedotterd worden vanwege de moeilijke plaats van de verstopping en medicatie moest het probleem verhelpen. Na twee weken ziekenhuis en diverse medicatie heeft Durk tot nu toe geen klachten weer gehad.
Na enige tijd revalideren werd Durk attent gemaakt op onze sportclub en hier is hij sinds 2009 actief lid.Durk mag graag sporten en mist ook bijna nooit, saillant detail: Durk verkleedt zich thuis altijd al om en komt elke dinsdagavond al aanlopen in de korte broek, zelfs in de winter!!!

Hobby’s

Naast sporten op de dinsdag mag Durk graag tennissen, fietsen en een potje biljarten.
Durk is altijd actief geweest in bestuurlijke activiteiten bij o.a. de kerk en momenteel secretaris bij de PCOB te Oudega. (een ouderenbond)

Klaas Heemstra
Jan de Vlugt