Tjabel Klok

Wie is Tjabel Klok?

Tjabel KlokTjabel werd op 21 oktober 1942 in Emmer – Compascuum geboren als oudste in een gezin van 9 kinderen. Zijn vrouw, Jelly Lamfers, is in hetzelfde dorp geboren als één van de 7 kinderen uit haargezin. Er valt dus met de regelmaat van de klok wel de een of andere verjaardag te vieren in beide families. Jelly haar ouders hadden aldaar de enige drogisterij in het dorp. Tjabel zijn ouders hadden een dorpsslagerij en daarvan waren er destijds wel tien. Ten gevolge van hevige concurrentie kende het gezin nogal eens armoede en moest Tjabel buiten de schooluren meehelpen in de slagerij. Allerhande soorten worst heeft hij gemaakt (veelal bloedworst, metworst en leverworst) en menige rollade heeft hij in elkaar gedraaid. Er werd vooral met de feestdagen soms tot 1 of 2 uur ’s nachts doorgewerkt.

Tjabel en Jelly hebben elkaar al vroeg ontmoet: op een leeftijd van slechts 3 maanden (wereldrecord ?). De wederzijdse ouders waren met elkaar bevriend en namen de kinderen mee naar elkaar toe. Zo schijnt Tjabel al als baby op een foto te zijn gekomen bij Jelly thuis liggend op een kleedje !
Op 17 – jarige leeftijd is de echte vonk overgesprongen en binnenkort hopen ze 50 jaar getrouwd te zijn. Dus vanaf het prille begin zijn deze mensen voor elkaar bestemd, waarvan akte.

Na het bezoeken van de kleuterschool (maar drie dagen !), de lagere school, de Hogere Burger School (de HBS) ging hij naar de Kweekschool voor onderwijzer (thans Pedagogische Academie) in Emmen.
In september 1964 behaalde hij de hoofdakte voor onderwijzer. Maar toen moest hij zijn militaire dienstplicht nog vervullen. Hij werd in Assen gelegerd en werd motorordonnans bij een generaal.
Na zo’n 3 maanden kreeg hij in dienst een motorongeluk en moest een knieschijf verwijderd worden.
Sindsdien loopt hij met slechts één knieschijf door het leven. Na een lange periode van revalidatie is hij voor de militaire dienst afgekeurd en kon hij zijn vak als onderwijzer gaan uitoefenen.

Hij kwam voor de klas te staan in Maassluis. Zij hebben 3 jaar gewoond in een flat aan de Nieuwe Waterweg. Een prachtig uitzicht op de grote zeeschepen die vice versa naar Rotterdam voeren.

Maar ook het Botlekgebied met de olieraffinaderijen van Shell/Pernis in de directe omgeving met in die jaren veel stank en geluidshinder. Zij hebben toen ook een zeer grote brand meegemaakt bij Pernis waarbij het ’s morgens erg lang donker bleef.
Hun zoon is in Maassluis en de 2 dochters zijn in Drachten geboren.

In 1968 werd Tjabel in Drachten benoemd als docent handvaardigheid aan de christelijke school
voor lager economisch administratief onderwijs (de LEAO). Dat bleef hij tot 1981.
Na 13 jaar switchte hij naar het kort middelbaar beroepsonderwijs (het KMBO). Hier kwamen leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld waren. De leerlingen kregen individueel les in modulen. In 1990 kwam er een grote MBO- scholenfusie en werd er gefuseerd met het regionaal opleidingscentrum (ROC) Friese Poort.

In de loop der tijden ging Tjabel van docent handvaardigheid meer coördinerend werken en kwam in het management terecht. Uiteindelijk is hij als adjunct – directeur geëindigd.

Als nevenwerkzaamheid heeft hij een periode als leerstofontwikkelaar werk verricht in Amsterdam. Jelly is onderwijzeres en remedial teacher in haar actieve arbeidsleven geweest.

Gezondheid.

Tjabel heeft zo’n 23 jaar geleden een hartinfarct gehad. Hij werd gedotterd en na een aantal jaren zijn er stents geplaatst. Een en ander geschiedde in een ziekenhuis in Utrecht. Hij kon niet over het medicijn Plavix vanwege de bijwerkingen.

Nadien is hij in het Medisch Centrum Leeuwarden opgenomen geweest omdat alle stents verstopt waren. Na hartkatheterisatie is een bypass aangebracht met behulp van een beenader. De hartproblemen zijn familiair van aard voor wat betreft de mannelijke kant.
Tjabel voelt zich thans prima en ziet zich eerder als een hartcliënt in plaats van een hartpatiënt.

Het sporten bij onze vereniging vindt hij prachtig en meestal gaat hij met een voldaan gevoel terug naar huis. Het gemoedelijk sociaal gebeuren spreekt hem aan. Wel pleit hij voor een goede introductie van toekomstige nieuwe leden wat bij hem niet het geval zou zijn geweest.

Nevenwerkzaamheden (niet uitputtend).

Hij is curator voor een verstandelijk gehandicapte broer.
Hij zit in het bestuur van een stichting die het vermogen van dergelijke cliënten beheert.
Hij is lid van de Kunstenaarsgroep Prisma ’88.
Is mede – oprichter van de Stichting Kunstroute Smallingerland en heeft gedurende 20 jaar allerlei functies in het bestuur vervuld.
Hij is penningmeester van de Stichting Vrienden van het Museum Drachten (Museum Dr8888).

Hij is voorzitter van de Earnewâldster Rounte.

Hij houdt websites bij voor derden en een eigen website.

Hobby’s.
Tjabel heeft naast het behalen van zijn onderwijsakten op het gebied van handvaardigheid een afsluitende studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen gevolgd voor MO-B-Handvaardigheid met als specialisatie Keramiek. Sinds het begin van de 70’er jaren houdt hij zich al bezig met het zelf maken van keramische kunst met eigengemaakte klei en glazuur. Hij exposeerde dit jaar 6 keer onder andere in Emmen, Mildam en de Hemrik.

Voor zijn kunst op dit gebied verwijzen wij kortheidshalve naar de uitgebreide website www.tjabelklok.nl.

Uiteraard hebben wij “ tatteljee “ mogen bezichtigen, hetwelk aan hun woning is gebouwd.

Een andere hobby van hem is eten koken met de nadruk op exotisch.

Hij heeft zijn Jelly beloofd eens wat van zijn vele werkzaamheden af te zullen bouwen.

Hun 3 kinderen wonen in Drachten, Zwolle en Granville (Normandië in Frankrijk) en er zijn 6 kleinkinderen.

Jan de Vlugt
Klaas Heemstra