Henk Amperse

Wie is Henk Amperse?

Henk is geboren in 1940 in Dordrecht. Hij is half Zeeuws en half Zuid – Hollands. Vanuit de Merwedepolder naar de lagere school in Dordt was het zo’n half uur tot 3 kwartier lopen. Nee, niet fietsen maar lopen en dat deed hij vaak 4 keer op een dag!
Na de lagere school bezocht hij de ambachtsschool en ging hij de techniek in.

Hij trof een zeeuws meisje: Rita uit Koudekerke op het eiland Walcheren in de provincie Zeeland. Haar vader was de klompenboer van Walcheren en een ieder liep op zijn klompen.
In hun latere en huidige woonplaats Drachten baarde haar moeder veel opzien door óók in Friesland steevast in traditionele Zeeuwse klederdracht in het straatbeeld te verschijnen. Tot zijn 24ste jaar was Henk woonachtig in Dordrecht ; daarna ging hij inwonen bij zijn schoonouders in Koudekerke.
Rita was verpleegkundige in een verzorgingshuis in Zwijndrecht. Hij vond als bank- , plaatwerker en lasser ( zowel elektrisch als autogeen ) werk bij de Apparaten en Ketelfabriek in Goes. Dit bedrijf zat in Den Haag aan de Fruitweg maar had aldaar geen uitbreidingsmogelijkheden . Op het hoogtepunt had men zo’n 130 à 140 man personeel . Er werden installaties en grote tanks gebouwd van roestvrijstaal die wereldwijd werden verscheept.

Naast deze hoofdwerkzaamheden deed Henk veel ander werk bij de AKF:
lid van de ondernemingsraad;
het samen met een collega verzorgen van het personeelsblad;
het organiseren van het Sinterklaasfeest;
de bingo organiseren;
het naar Goes halen van de toen nog niet zo bekende André van Duyn samen met Ben Cramer (“Hij was maar een clown”);

En er was zelfs nog tijd voor hobby’s:

ooit was hij ad interim voorzitter van de carnavalsclub;
leider van een voetbalelftal van de katholieke vereniging Robur in Goes;
lid van de blaaskapel Jubal in Dordrecht.
Henk bespeelde eerst een dwarsfluit maar werd later trommelaar op de grote trom. De dwarsfluitclub had een eigen fabriekje waarin de fluiten zelf gemaakt werden. Jubal kende op het hoogtepunt zo’n 140 leden.

Hij zat in het jeugdbestuur. Heden ten dage nog steeds lid van deze topband: thans een brassband met 60 à 80 leden. Overgang naar de landelijke vakbond.

Op zaterdag volgde hij gedurende een aantal jaren een studie in Utrecht: sociale dienstverlening. Mede omdat hij goed van de tongriem was gesneden zat het organiseren al vroeg in het bloed. Na een tiental jaren bij de AKF in Goes kwam er een grote ommekeer in het leven. Voor de AKF maakte Henk deel uit van een landelijke commissie welke zich bezig hield met een herstructurering van apparatenbouw. Behalve diverse ministeries waren ook de vakbonden vertegenwoordigd. Een bestuurder van de CNV afdeling metaal nodigde Henk uit om te solliciteren naar de functie van landelijk bestuurder. De “ sollicitatiebrief “ bestond uit een met de hand geschreven kattebelletje. De computer was nog niet geboren en een al dan niet elektrische typemachine behoorde niet tot de bezittingen van het echtpaar Amperse. Gelukkig wel 2 gezonde zonen. Maar de specialiteit van de bakker in Zeeland , zeeuwse bolussen , moesten zij node missen. Want in 1978 vond de verhuizing naar Zaandam plaats en was hij in dienst van de Christelijke Metaal Bedrijfsbond ; dit was een onderdeel van het Christelijk Nationaal Vakverbond. De dienstwoning was echter een schuur van de lorreboer en werd resoluut afgekeurd. Ze vonden later een meer geschikte woning. Ze hadden het uitstekend naar de zin in Noord – Holland.

Eerst van het zuiden naar het westen en daarna van het westen naar het noorden des lands.

De hoofddirectie van de vakbond was van mening dat de grootste problemen in het noorden en oosten van Nederland plaats vonden en daarom werd Henk “ verbannen “ naar Friesland en moest het gezin Amperse woonruimte in Drachten zoeken. In 1986 meldde Henk zich, gefrustreerd door deze verplaatsing naar een onbekend land waar hij de mensen niet verstond in Drachten op het CNV – kantoor aan de Gauke Boelensstraat. Daar was men hoogst verbaasd : wist hij dan echt niet dat op deze eerste werkdag de Friese Elfstedentocht werd geschaatst ? Nee dus : onbegrijpelijk , onbegrijpelijk , onbegrijpelijk ! Hij sprak uiteraard geen Fries en was beslist niet van plan om die taal te leren en zei tegen een ieder: “Je moet mij maar leren te verstaan“. Niet alleen qua taal maar ook als (werk)houding waren er grote verschillen tussen Zaankanters en Friezen /Groningers. Ook nog eens behoorlijke verschillen tussen deze noorderlingen zelf!

Het vakbondswerk bestond veelal uit het begeleiden van zowel werknemers als werkgeversdirecteuren in voornamelijk de zuivelindustrie ( destijds 54 zuivelbedrijven waarin reorganisatie op reorganisatie aan de orde was ), graan- en veevoerbedrijven, een meelfabriek, veeverbeteringsbedrijven alsmede het landbouwonderwijs ( in het algemeen de mens- en diervoeder sector ). De oudste zoon bleef in Alkmaar om zijn studie af te ronden, de jongste verhuisde mee naar Drachten.

En wanneer ontstond er een probleem met het hart?

Tijdens werkzaamheden in zijn tuin werd Henk in 1995 getroffen door een hartinfarct. Hij is direct naar het ziekenhuis Nij Smellinghe gebracht en een poos opgenomen geweest. Een operatie was niet noodzakelijk maar wel revalidatie in Nij Smellinghe.Er was sprake van oververmoeidheid en langdurige stresssituaties. Henk is ongeveer een jaar thuis geweest na zijn hartinfarct.Na de revalidatie van zijn hartinfarct is Henk lid geworden van de RSG Drachten en omstreken. Hij volgde Harry Wanders op als secretaris en vanaf 1997 tot 2010 zat hij als zodanig in het bestuur. Ook maakte hij deel uit van het HIB ( hart in beweging ) : later opgegaan in de Hart & Vaatgroep. Provinciaal verricht hij nog hand- en spandiensten voor de hartpatiëntenvereniging. Ook in het ziekenhuis Nij Smellinghe heeft hij in het verleden voorlichting gegeven over onze recreatie- en sportvereniging. Doe je nog aan andere sport(en) of heb je nog hobby’s of andere activiteiten? Zo’n 3 keer per week gaat Henk te zwemmen in zwembad De Welle. Hij wandelt veel.
Bovendien is hij kerkelijk actief in een aantal verzorgingstehuizen in Drachten (het Sûderhiem en de Warrenhove).

Henk Amperse was en is een hele bezige bij!

Jan van der Heide en Klaas Heemstra