Klaas Heemstra

Wie is Klaas Heemstra?

Tijdens een strenge winter is op zondag 2 maart 1947 Klaas Heemstra geboren. Hij kwam ter wereld in Heerenveen als het eerste kind van een bakkersknecht en een schoonmaakster.
Zijn vader moest lopend van Heerenveen naar Blesdijke om zijn schoonmoeder te halen ; die zou als baakster aanwezig zijn. Samen liepen zijn vader en de opoe van de boreling terug door hoge sneeuwduinen. Een erg koude wandeling van zo’n 20 kilometer.
Later werden er 2 broers en 1 zus in het gezin geboren.
Omstreeks 1951 werd verhuisd naar Lemmer en in 1954 naar Wolvega.

Schooljaren.

Na de openbare lagere school (de Schipslootschool) ging Klaas naar de openbare MULO – school.
Hij ziet op deze periode terug als “ een goede tijd “. De buren waren een huishoudschool (de vele meiden hadden Klaas zijn warme belangstelling) en de landbouwschool (geen enkele belangstelling voor de boerenzonen).
Omdat zijn meeste schooljaren in Wolvega zijn geweest en daarmee zijn jeugd is gevormd voelt hij zich tot op de dag van vandaag eerder een Stellingwerver dan een Fries. Het Stellingwerver dialect ligt hem na aan het hart en zodra de rivier de Tjonger nabij is schakelt hij over van Fries of Nederlands is zijn moederstaal: het zgn. krompraten. Dat lijkt veel op het Saksisch (Neder-Duits).
Op de MULO zat Klaas gedurende enige jaren samen in de klas met de bekende Stellingwerver schrijver Johan Veenstra uit Nijeholtpade ( bekend van de regionale radiopraatjes met zijn “ Stiekelstokkies “ ).

Arbeidsverleden.

Tijdens een beroepskeuzetest in de examenklas van de MULO werd Klaas geschikt bevonden voor alle functies bij de rijksoverheid. En zo is geschied. Klaas heeft maar 1 werkgever gehad tijdens zijn leven : de Belastingdienst. Op 5 augustus 1963 begon hij om op 1 december 2003 vervroegd met pensioen te gaan. Ruim 40 jaren bij dezelfde baas. Als dienstplichtig militair diende hij bij het Korps Mariniers in Hilversum, Den Helder en Doorn. Gedurende 21 maanden QPO (Qua Patet Orbis).
Bij de Belastingdienst op diverse standplaatsen gewerkt : Heerenveen, Dokkum, Haarlem (o.a. als fiscaal rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en Drachten. Dat bracht ook (gedwongen) verhuizingen met zich mee. Dat was niet altijd even leuk!

Relatie.

Op de Jouster Merke heeft hij haar in september 1964 ontmoet : Aukje Slof uit Oosterzee (gemeente Lemsterland). Deze maand is dat exact een halve eeuw geleden.
Aukje werkte destijds in verpleeghuis De Flecke in Joure en pake Klaas, waarnaar Klaas vernoemd is, was opgenomen in dat verpleeghuis. Klaas was echter meer op de kamer van Aukje te vinden dan bij zijn pake op bezoek. Ze heeft Klaas verleid met ………………… lekker hete kerriesoep.
Het huwelijk vond plaats in 1969 in Heerenveen. Er zijn 2 zonen geboren. Wouter woont met zijn gezin in Drachten en Frits woont met zijn vrouw in Hillegom. Klaas en Aukje zijn de trotse grootouders van 3 kleindochters. Mede omdat de schoondochter in Drachten een Francaise is hebben Dorine, Océane en Vinciane zowel de Franse als de Nederlandse nationaliteit.

Ziekte.

In Lemmer keek Klaas eens niet uit en belandde onder een fiets. Een hersenschudding was het gevolg. Hij herinnert zich nog dat hij lange tijd op een kamertje lag met de gordijnen gesloten.
Op 15 jarige leeftijd heeft Klaas gedurende 3 maanden met geelzucht in bed gelegen.

Ook de 40 jaren bij de Belastingdienst zijn niet zonder ziekte doorlopen.
Hij heeft meerdere perioden van overspannenheid gekend soms gepaard gaande met ernstige depressiviteit. Depressiviteit is een ziekte en absoluut geen aanstellerij.
Uiteindelijk heeft dit ziektebeeld geleid tot gedeeltelijke afkeuring voor zijn werk als belastingambtenaar.
Dat is dan ook de reden waarom Klaas en Aukje zich al bijna 25 jaren inzetten voor de Hersenstichting Nederland (voorheen onder andere Nederlandse Federatie Geestelijke Gezondheidszorg). Klaas verzorgt in Drachten als collectecoördinator de jaarlijkse collecte
(samen met anderen).

In het kort kan gezegd worden dat de 40 jaren bij de fiscus onderverdeeld kunnen worden in de eerste 20 jaren met geen ziekte van betekenis en de laatste 20 jaren met veelal geestelijke ziekte.
Ook heeft de komst van de computer en de automatisering veel van Klaas gevergd. Zes jaar geleden, in 2008, ontstond er een probleem met het hart. Tijdens een vakantie door Zweden en Noorwegen kreeg Klaas forse problemen met zijn ademhaling, het lopen en het bukken. Ze waren daar met een groepsreis met zo’n 25 caravans en campers gedurende 6 weken.

Na 5 weken hebben Klaas en Aukje de vakantie voortijdig afgebroken en is in hoofdzaak Aukje het geweest die de auto met caravan  vanuit Noorwegen door Denemarken en Duitsland naar Drachten terugreed.
Meteen de volgende dag via de huisarts naar ziekenhuis Nij Smellinghe voor onderzoek. Via de longafdeling werd na 3 dagen geconstateerd dat er sprake is van chronisch hartfalen.
Met goede medicatie, een natriumarm dieet en adviezen van en toezicht door zijn vrouw gaat het redelijk goed met Klaas. Vermoeidheid speelt nog wel een rol bij het hartfalen.

Hobby’s.

Uitgesproken hobby’s heeft Klaas niet. Wel is hij op zijn manier altijd bezig met hopelijk iets zinnigs.
Klaas en Aukje hebben een stacaravan op een recreatieterreintje aan de rivier de Tjonger in de gemeente Weststellingwerf. Daar brengen ze vele uren door met een weids uitzicht over landerijen.
Ook zijn zij beiden betrokken bij het kerkelijk werk in Drachten – oost.
Samen passen ze op de kleinkinderen omdat beide ouders werken.
Meerdere malen per jaar gaan ze op pad met een collectebus voor diverse goede doelen.
Fietsen in de mooie natuur is ook een hobby van hen.
 
Sport.

In zijn jonge jaren deed Klaas aan korfbal bij SIOS in Wolvega. Ook heeft hij badminton gespeeld.
Momenteel beleeft hij veel plezier aan onze sportgroep. Samen met Jan van der Heide uit Harkema
maakt hij verslagen van interviews van mede lot- en sportgenoten. Dat vindt hij leuk werk.

Klaas en Aukje zijn veel samen en als je de een ziet is de ander niet ver af.
Ze houden beiden van de 3 R ‘s :  Rust , Reinheid en Regelmaat. En beslist geen lawaai en (dorps)feesten.
Hoewel ze vele landen in Europa met hun vouwwagen c.q. tourcaravan hebben bezocht en ook op
familiebezoek zijn geweest in Australië (in de omgeving van Perth en in Melbourne) en Canada (Ontario) zijn ze niet zo avontuurlijk aangelegd.

Drachten, september 2014

Jan van der Heide
Klaas Heemstra