Reinder Bil

Wie is Reinder Bil?

Na de storm van de afgelopen dagen gingen we op bezoek bij Reinder Bil. Tegenwoordig wonende in Drachten, maar geboren in
Britsum (op ‘e klaai) op 15 november  1944. Reinder komt uit een gezin van heit en mem met 3 broers en 1 zus. Vader was boerenarbeider.
Zoon Reinder had echter heel andere plannen, al vroeg had hij een heel duidelijk beeld voor ogen. Hij wilde de lucht in als vliegenier bij de luchtmacht.

Na het doorlopen van de lagere school in Britsum, volgde de MULO in Leeuwarden, waar hij examen deed met het pakket waarin wiskunde zat want,
zo had Reinder bedacht, dat was nodig om bij de luchtmacht aan de slag te gaan. En toch liep het allemaal anders.

Werkzaamheden.

In 1959 startte hij bij de Frico, zijn eerste baan op kantoor wel te verstaan. Dit was geen lang leven beschoren, na 4 weken had hij het wel gezien,
geen succes. Dan maar naar een loonbedrijf, ook hier werd er maar kort gewerkt. Intussen kwam er iets voorbij wat hem wel goed leek, een carrière
als beroepsmilitair bij de Marine en na 3 maand vooropleiding en gedrild door mariniers in Hilversum (MOKH) werd er o.a. radiotelegrafie geleerd.

De carriere ging echter van links naar rechts via een kantoorbaan bij bijbeldrukkerij Jongbloed naar inkoper bij de technische groothandel Stork,
gevolgd door inkoper bij landbouwmachinefabriek Hermes naar uiteindelijk vanaf maart 1974 een baan als vakbondsbestuurder bij industriebond CNV.

Reinder had meegemaakt dat de werkgelegenheid bij Hermes sterk terugliep en had via diverse instanties eraan meegewerkt dat dit met zo
weinig mogelijk banenverlies gepaard ging.  Zijn wens om mensen te helpen leidde tot een baan als vakbondsbestuurder. Aan het zorgen voor werkgelegenheid
en het begeleiden van mensen die in moeilijke situaties waren terecht gekomen besteedde hij veel tijd en aandacht o.a. destijds bij het Rijn-Schelde-Verolme concern.
Op een gegeven moment heeft hij zijn dienstverstand in 1991 beëindigd bij het CNV.

Samen met anderen werd er daarna een eigen zelfstandig bedrijf gestart. Dit bedrijf was gespecialiseerd in management advisering en de begeleiding bij
ontslagprocedures en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Ook hield men zich bezig met opleidingen voor ARBO en opleidingen voor
VCA (veiligheid eisen)

Gezin.

In 1966 treft hij Fokeltje Sikma, geboren in Hitzum. Zij is dan verpleegster in het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden en laat dat nou vlak bij
landbouwmachinefabriek Hermes gelegen zijn.  Van het een kwam het ander en ruim 1 jaar later trouwden ze met elkaar en gingen ze wonen in Britsum.
Het gezin krijgt 5 kinderen en er zijn 8 kleinkinderen (7 jongens en 1 meisje). Enige jaren na hun huwelijk zijn ze verhuisd naar het Zeeuwse Goes
om in 1974 weer terug te keren naar Friesland en gaan ze wonen in Drachten.

Gezondheid.

Tot aan 2007 heeft hij geen noemenswaardige gezondheidsproblemen gehad. Hij kwam bijna nooit bij een dokter.
Maar in begin 2007 kreeg Reinder wel gezondheidsklachten. Op visite bij kennissen in Spanje kreeg hij problemen (pijnklachten en vermoeidheid) tijdens wandelingen.
Op aandringen van zijn echtgenote werd er nadien toch een bezoekje gebracht aan de huisarts. In 1e instantie werd er  ten onrechte gedacht aan maagklachten.
Maar uiteindelijk kwam hij terecht bij de cardioloog en na onderzoek werd hij doorverwezen naar het UMCG in Groningen.
Er werden een 2-tal stents geplaatst. Echter in oktober 2007 bleek na klachten dat er opnieuw sprake was van verstopte aderen en was een nieuwe ingreep
noodzakelijk.

In 2009 bleek er weer sprake te zijn van verstopte aderen en moest Reinder andermaal opgenomen worden voor het plaatsen van stents. En tot overmaat van ramp is hij in 2012 voor de vierde keer opgenomen, nu moest er naast een 2-tal omleidingen ook nog een nieuwe hartklep worden vervangen. Deze laatste operatie is zelfs tot 3 keer uitgesteld vanwege andere spoedoperaties. Uiteindelijk is de operatie goed geslaagd en gaat het momenteel weer goed met Reinder.

Hobby’s en nevenwerkzaamheden in het verleden en heden

a. foarsitter fan de riid foar de Fryske Beweging;
b. voorzitter van de Fanfare Concordia uit Drachten;
c. digitale fotografie;
d. cursus Spaans (dat is de consequentie als kleinkinderen in Spanje wonen);
e. haat/liefde verhouding met de computer;
 
Sport.

Op de vraag om met een paar steekwoorden zijn sportieve activiteiten te schetsen bij de Recreatie SportGroep Drachten e.o. worden de volgende woorden genoemd:

Kameraadschappelijkheid;
humor;
sportbeleving;
plezier;

Met het beantwoorden van ook deze laatste vraag besluiten we er een eind aan te breien, maar niet nadat we Reinder en Fokeltje hebben bedankt voor
de gastvrijheid, de lekkere koffie en medewerking aan de totstandkoming van dit interview.

Jan van der Heide
Klaas Heemstra