Roel Komduur

Wie is Roel Komduur?

Het antwoord op deze vraag kregen we op 04 oktober 2012, toen onze reizende verslaggevers op visite gingen in Drachten, de woonplaats van ons ”slachtoffer“. Nadat Roel het koffiezetapparaat een slinger had gegeven vertelde hij ons een stuk van zijn levensverhaal. Na zijn schooltijd is Roel de techniek ingegaan, de storingstechniek wel te verstaan. Allereerst in Olterterp, gevolgd door Oosterwolde en later in Workum. Roel is geboren in Grouw, hij noemt zichzelf “half fries, half drent”. Roel was werkzaam als storingsmonteur in zuivelfabrieken. Dit werk beviel hem erg goed en hij werkte daar vanaf 1971 tot en met 2003. Alle voorkomende werkzaamheden werden daar uitgevoerd.

Hoe ben je terecht gekomen bij RSG-Drachten?

Ik had eigenlijk geen klachten, maar omdat ik bloeddonor was werden er controles in het ziekenhuis uitgevoerd. Daar bleek dat ik te hoge waardes had in mijn bloed en was verder onderzoek noodzakelijk. Uit het ECG onderzoek kwam naar voren dat ik problemen met mijn hartklep had. Uiteindelijk ben ik geopereerd in Leeuwarden in 2008. Onderdeel van mijn herstel was dat ik na mijn operatie een hartrevalidatie traject moest gaan volgen. Toen dit traject was afgelopen had ik het idee om door te gaan met sporten. Ik ben toen op zoek gegaan naar een manier om door te blijven sporten. Ik kende Henk Amperse en wist dat hij actief was op een recreatiesportgroep van en voor hartpatienten. Na een keertje wezen kijken heb ik snel de knoop doorgehakt en ben ik lid geworden. Tot op heden ga ik iedere dinsdagavond met plezier naar de sportavond. We hebben een leuke groep en beleven er veel lol. Er heerst een prima sfeer. Favoriet onderdeel van de sportavond is de spannende volleybalwedstrijd, het gaat er soms maar fanatiek aan toe.

Ervaringen met sport.

Veel met sport had ik niet echt, of het moeten mijn sportieve activiteiten op het korfbalveld zijn.

Hobby’s.

Als je dit onderwerp aansnijdt dan kom je automatisch uit op zijn vrijwilligerswerkzaamheden op de J. Henry Dunant. Voor degenen die niet weten wat dit is: de J. Henry Dunant is het vakantieschip van het Rode Kruis. Hier ligt het hart van Roel. Vele jaren heeft hij zich belangenloos ingezet voor de gehandicapte medemens. Met de inzet van vele vrijwilligers wordt er ieder jaar een vaarvakantie aangeboden aan mensen die anders niet op vakantie hadden gekund. Er is plaats voor 66 patienten en voor iedere patient gaat er een vrijwilliger mee. Roel heeft tijdens zijn vele reizen met de J. Henry Dunant meerdere keren leden van het Koninklijk huis aan boord gehad. Het is mooi om te zien hoe deze mensen zich ook inzetten voor de patienten, aldus Roel. De laatste jaren heeft hij zitting in de commissie die vrijwilligers selekteert voor het Rode Kruis. De laatste jaren wordt er prive op uitgetrokken met de caravan richting Italie. Maar niet langer dan 2 weken want de andere week staat vast ingeroosterd voor het Rode Kruis.

Onder dankzegging voor de koffie en de lekkere cake sluiten we ons aangename bezoek aan Roel af.

Klaas en Jan.