Roel Zwerver

Wie is Roel Zwerver?

Roel is geboren op 19 januari 1949 in Nij Beets. Zijn vader was melkrijder met een wagen en tevens boer. Op een kleine pachtboerderij werden 6 koeien gehouden. In latere tijden waren er 18 koeien  op een grotere pachtboerderij. Deze boerderij werd daarna gekocht maar het land bleef gepacht. Ze woonden aan de Janssen stichting. Roel is de jongste van de 5 kinderen : 4 broers en 1 zus.

School en werk.

Na de lagere school ging hij naar de ULO in Drachten. Daar behaalde hij het ULO – B diploma ; met wis- en natuurkunde. Omdat hij een opvolging van zijn vader als boer niet zo zag zitten ging hij vervolgens naar de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen in Drachten. Deze opleiding duurde 5 jaar. Omdat hij als vierde zoon is geboren hoefde Roel niet in militaire dienst. Hij was vrijgesteld wegens broederdienst.
Op 21 – jarige leeftijd verhuisde hij naar Joure en kreeg werk bij de Stichting Vorming Werkende Jeugd Zuid-West Friesland. In die jaren was er namelijk sprake van een partiële leerplicht voor studerende jongeren : gedeeltelijk naar school en gedeeltelijk aan het werk bij een baas. Gedurende 5 jaar heeft Roel vormingswerk gedaan met schoolgaande / werkende jongeren. Hier trof hij zijn vrouw Klaske met wie hij op 22 – jarige leeftijd is getrouwd. Klaske Atsma is geboren in Rottevalle en was bij dezelfde stichting werkzaam. Zij bezit de N – akte ( nijverheidsonderwijs huishoudschool ).

In 1975 werd Roel benoemd als onderwijzer aan de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. Hier heeft hij 35 jaar gewerkt alvorens op 61 – jarige leeftijd met FPU te gaan (pré–pensioen). Deze zogenaamde middenschool is een grote regionale school voor VO/VMBO onderwijs. Er zaten destijds zo’n 800 leerlingen op. Roel heeft zijn arbeidzaam leven in het onderwijs als adjunct – directeur beëindigd.
Klaske heeft 20 jaar als BABS gewerkt bij de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag. Deze letters staan voor Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. Als “ trouwambtenaar “ heeft zij menig huwelijk gesloten. Hun 2 zonen zijn woonachtig in Groningen en Nijmegen.   Inmiddels zijn zij ook “ pake en beppe “ van 2 kleinzonen.

Gezondheid. 

Toen Roel 50 jaar was is bij hem door een cardioloog van ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen vaatvernauwing geconstateerd (angina pectoris). Tijdens zijn fietstochtjes van school naar huis had hij klachten in zijn linkerarm. In 2008 kreeg hij hevige prikkels in deze arm tijdens een normale wandeling. Een hartoperatie volgde in het MCL Leeuwarden. Hier werden een 3–tal by–passes aangebracht en thans voelt hij zich prima ondanks dat hij van nature een hoog cholesterolgehalte heeft. Bijzonder vervelend was de noodzakelijke verlenging van de normale wachttijd voor zijn operatie omdat het toen nog niet digitale gedeelte van zijn medisch dossier zoek was geraakt. Daardoor werd de wachttijd verlengd van mei tot in juli. De behandelend cardioloog heeft nadien wel zijn excuses aangeboden maar Roel en Klaske zaten er destijds maar mee.

Sport.

Roel is zijn gehele leven al sportminded. In eerste instantie voetbalde hij in Blue Boys in Nij Beets. Maar zijn zeer geliefde sport bleek al gauw korfbal te zijn. Deze sport heeft hij beoefend van zijn achtste tot zijn vijftigste jaar in Hermus Nij Beets, Joure en Gorredijk. Op hoog niveau speelde hij in het eerste van ODK ( thans LDODK ) Gorredijk. Behalve zelf spelen was hij ook korfbaltrainer van jeugd- en seniorenteams. Daarnaast heeft hij een tiental jaren in het bestuur gezeten van het friese korfbal. Grappig is dat deze interviewer ( K.H.) in de zestiger jaren van de vorige eeuw ook als korfballer een internationale korfbalwedstrijd Nederland – België in het oude Abe Lensta voetbalstadion in Heerenveen heeft bezocht en dat Roel dezelfde wedstrijd heeft bijgewoond.
Zowel in 1986 als in 1997 heeft hij het Elfstedenkruisje gekregen ; uiteraard nadat de tocht der tochten met succes onder zijn gladde ijzers kilometer na kilometer waren verreden.
Dikwijls ging hij even hardlopen en meestal was dat zo tussen de 10 en de 20 kilometer.

Hobby ’s.

Hij verricht vrijwilligerswerk voor It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland ; deze provinciale natuurorganisaties zijn beide gevestigd in Beetsterzwaag. Destijds was hij begeleider van maatschappelijke stages ( wordt helaas in 2015 door bezuinigingen beëindigd ). Thans helpt Roel als begeleider bij een dagprogramma voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Zij snoeien onder andere elzenwallen in de Noardelyke Fryske Wâlden. Leuk en leerzaam werk.

Klaske is actief in de Vrouwen van Nu Lippenhuizen, in een tuinclub en zingt in het Lippenhuister kerkkoor “ Te Wûnderlik “.

Roel is momenteel penningmeester van onze recreatie- en sportgroep en heeft zijn dorpsgenoot Lubbert Eppinga daarmee opgevolgd. Zijn hobby is dit belangrijke werk niet maar het is een mooie invulling van de vrije tijd die sinds 2 jaar is ontstaan.
En samen kamperen ze met een caravan en hebben een voorkeur voor de Scandinavische landen.

RSG – ervaring.

Omdat het op niveau korfballen te inspannend was geworden is er gezocht naar een meer passende wijze om toch aan sport te blijven doen na de hartoperatie. Via Lubbert Eppinga, die hij reeds uit het dorp kende, is hij bij onze sportgroep terecht gekomen. Hij heeft het wel moeilijk gevonden om zelf niet meer “ alles “ te kunnen en tevens moest hij in het begin wel wennen aan de andere leden.
Roel was gewend om met teamgenoten op hoog niveau korfbal te spelen en nu was het anders:  deze lot- en sportgenoten zijn immers “ vogels van diverse pluimage “ , waarbij elk lid zijn of haar beperkingen heeft. Een ieder sport naar zijn of haar vermogen en doet naar eigen kunnen mee.   Allen hebben immers hart- en/of vaataandoeningen (gehad) waarmee rekening wordt gehouden.
Nadat wij hen uiteraard hadden bedankt voor de ontvangst met de koffie en lekkere cake keerden wij even na tienen huiswaarts.

Onze terugweg was korter dan de heenweg omdat Klaas op de heenweg Gorredijk in het hoofd had in plaats van Lippenhuizen. Zodoende hebben wij de pas geopende westelijke rondweg van Gorredijk al bereden met zijn mooie naam “ Hans de Jongwei “ ( oud – onderwijzer en weerman ).

Jan van der Heide 
Klaas Heemstra