Bewegen onder begeleiding

door | 22 jan, 2019

Bewegen onder begeleiding

Handig en verstandig

Dat ondervinden duizenden Hart en Vaatpatiënten, lid van diverse beweeggroepen in het Noorden maar ook in de rest van Nederland. Een van deze beweeggroepen is RSG te Drachten, die al ruim dertig jaar actief is. Elke dinsdagavond, in de maanden september t/m mei, komen zo’n dertig mensen, verdeeld over twee groepen, onder leiding van een sportleider bij elkaar.

Vooraf wordt door een verpleegkundige de bloeddruk gemeten en op een persoonlijke kaart genoteerd. Daardoor heb je ook een goed overzicht van je bloeddruk mocht je de huisarts opzoeken om één of andere reden.

Het sporten/bewegen start elke avond normaliter met een warming-up, die uit verschillende onderdelen kan bestaan. De ene sportleider heeft een andere aanpak dan de andere waardoor het altijd wel aantrekkelijk is om mee te doen. RSG heeft een drietal sportleiders/fysiotherapeuten die elk eens in de drie weken komen. Na een warming-up geeft de één nog wat rek en strekoefeningen terwijl de ander de keus maakt om een bepaald spel te spelen. Zodoende heb je nogal wat variatie en blijft de gezelligheid er ook in. Als mensen afhaken dan is dat veelal omdat het bewegen in groepsverband door hen niet meer op te brengen is als gevolg van lichamelijke klachten.

Een paar keer per jaar worden andere activiteiten georganiseerd waarbij de partners ook welkom zijn. Zo wordt er in de natuur een wandeling gemaakt waarbij iemand van een boswachterij tekst en uitleg geeft. Maar ook wordt wel de Jeu-de-boulebaan of de midgetgolfen opgezocht. Kortom, de beweeggroep zal ik niet graag missen, hoor ik deelnemers in verschillende plaatsen vertellen. Het is ook goed als mensen na een avondje bewegen met een goed gevoel naar huis gaan, hoorde ik onlangs iemand zeggen. Dat ben ik van harte eens met deze spreker. Daarom, als je nog geen deelnemer bent, wat let je. Van harte welkom.

(Artikel is overgenomen uit het april nummer van het blad Harteraad).