RSGD partner Convenant Aangepast Sporten

door | 20 okt, 2022

Sinds 2022 is Recreatie Sport Groep Drachten partner in het Convenant Aangepast Sporten van de Gemeente Smallingerland.

RSGD zet zich al jaren in om sport en beweging voor (ex) hartpatiënten mogelijk te maken.

Dat sluit prachtig aan bij de uitgangspunten van dit convenant. Vanzelfsprekend dat we dan ook participeren.

19 Oktober mochten we ons naambordje in ontvangst nemen als bewijs daarvan.

Ook meedoen? Elke dinsdagavond sporten we om 19.30 uur met een enthousiaste groep deelnemers in Sporthal De Bouwen, Klaverweide 48 te Drachten.

Van harte welkom!