Klaas Heemstra

Wie is Klaas Heemstra?

Tijdens een strenge winter is op zondag 2 maart 1947 Klaas Heemstra geboren. Hij kwam ter wereld in Heerenveen als het eerste kind van een bakkersknecht en een schoonmaakster.
Zijn vader moest lopend van Heerenveen naar Blesdijke om zijn schoonmoeder te halen ; die zou als baakster aanwezig zijn. Samen liepen zijn vader en de opoe van de boreling terug door hoge sneeuwduinen. Een erg koude wandeling van zo’n 20 kilometer.
Later werden er 2 broers en 1 zus in het gezin geboren.
Omstreeks 1951 werd verhuisd naar Lemmer en in 1954 naar Wolvega.

Schooljaren.

Na de openbare lagere school (de Schipslootschool) ging Klaas naar de openbare MULO – school.
Hij ziet op deze periode terug als “ een goede tijd “. De buren waren een huishoudschool (de vele meiden hadden Klaas zijn warme belangstelling) en de landbouwschool (geen enkele belangstelling voor de boerenzonen).
Omdat zijn meeste schooljaren in Wolvega zijn geweest en daarmee zijn jeugd is gevormd voelt hij zich tot op de dag van vandaag eerder een Stellingwerver dan een Fries. Het Stellingwerver dialect ligt hem na aan het hart en zodra de rivier de Tjonger nabij is schakelt hij over van Fries of Nederlands is zijn moederstaal: het zgn. krompraten. Dat lijkt veel op het Saksisch (Neder-Duits).
Op de MULO zat Klaas gedurende enige jaren samen in de klas met de bekende Stellingwerver schrijver Johan Veenstra uit Nijeholtpade ( bekend van de regionale radiopraatjes met zijn “ Stiekelstokkies “ ).

Arbeidsverleden.

Tijdens een beroepskeuzetest in de examenklas van de MULO werd Klaas geschikt bevonden voor alle functies bij de rijksoverheid. En zo is geschied. Klaas heeft maar 1 werkgever gehad tijdens zijn leven : de Belastingdienst. Op 5 augustus 1963 begon hij om op 1 december 2003 vervroegd met pensioen te gaan. Ruim 40 jaren bij dezelfde baas. Als dienstplichtig militair diende hij bij het Korps Mariniers in Hilversum, Den Helder en Doorn. Gedurende 21 maanden QPO (Qua Patet Orbis).
Bij de Belastingdienst op diverse standplaatsen gewerkt : Heerenveen, Dokkum, Haarlem (o.a. als fiscaal rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en Drachten. Dat bracht ook (gedwongen) verhuizingen met zich mee. Dat was niet altijd even leuk!

Relatie.

Op de Jouster Merke heeft hij haar in september 1964 ontmoet : Aukje Slof uit Oosterzee (gemeente Lemsterland). Deze maand is dat exact een halve eeuw geleden.
Aukje werkte destijds in verpleeghuis De Flecke in Joure en pake Klaas, waarnaar Klaas vernoemd is, was opgenomen in dat verpleeghuis. Klaas was echter meer op de kamer van Aukje te vinden dan bij zijn pake op bezoek. Ze heeft Klaas verleid met ………………… lekker hete kerriesoep.
Het huwelijk vond plaats in 1969 in Heerenveen. Er zijn 2 zonen geboren. Wouter woont met zijn gezin in Drachten en Frits woont met zijn vrouw in Hillegom. Klaas en Aukje zijn de trotse grootouders van 3 kleindochters. Mede omdat de schoondochter in Drachten een Francaise is hebben Dorine, Océane en Vinciane zowel de Franse als de Nederlandse nationaliteit.

Ziekte.

In Lemmer keek Klaas eens niet uit en belandde onder een fiets. Een hersenschudding was het gevolg. Hij herinnert zich nog dat hij lange tijd op een kamertje lag met de gordijnen gesloten.
Op 15 jarige leeftijd heeft Klaas gedurende 3 maanden met geelzucht in bed gelegen.

Ook de 40 jaren bij de Belastingdienst zijn niet zonder ziekte doorlopen.
Hij heeft meerdere perioden van overspannenheid gekend soms gepaard gaande met ernstige depressiviteit. Depressiviteit is een ziekte en absoluut geen aanstellerij.
Uiteindelijk heeft dit ziektebeeld geleid tot gedeeltelijke afkeuring voor zijn werk als belastingambtenaar.
Dat is dan ook de reden waarom Klaas en Aukje zich al bijna 25 jaren inzetten voor de Hersenstichting Nederland (voorheen onder andere Nederlandse Federatie Geestelijke Gezondheidszorg). Klaas verzorgt in Drachten als collectecoördinator de jaarlijkse collecte
(samen met anderen).

In het kort kan gezegd worden dat de 40 jaren bij de fiscus onderverdeeld kunnen worden in de eerste 20 jaren met geen ziekte van betekenis en de laatste 20 jaren met veelal geestelijke ziekte.
Ook heeft de komst van de computer en de automatisering veel van Klaas gevergd. Zes jaar geleden, in 2008, ontstond er een probleem met het hart. Tijdens een vakantie door Zweden en Noorwegen kreeg Klaas forse problemen met zijn ademhaling, het lopen en het bukken. Ze waren daar met een groepsreis met zo’n 25 caravans en campers gedurende 6 weken.

Na 5 weken hebben Klaas en Aukje de vakantie voortijdig afgebroken en is in hoofdzaak Aukje het geweest die de auto met caravan  vanuit Noorwegen door Denemarken en Duitsland naar Drachten terugreed.
Meteen de volgende dag via de huisarts naar ziekenhuis Nij Smellinghe voor onderzoek. Via de longafdeling werd na 3 dagen geconstateerd dat er sprake is van chronisch hartfalen.
Met goede medicatie, een natriumarm dieet en adviezen van en toezicht door zijn vrouw gaat het redelijk goed met Klaas. Vermoeidheid speelt nog wel een rol bij het hartfalen.

Hobby’s.

Uitgesproken hobby’s heeft Klaas niet. Wel is hij op zijn manier altijd bezig met hopelijk iets zinnigs.
Klaas en Aukje hebben een stacaravan op een recreatieterreintje aan de rivier de Tjonger in de gemeente Weststellingwerf. Daar brengen ze vele uren door met een weids uitzicht over landerijen.
Ook zijn zij beiden betrokken bij het kerkelijk werk in Drachten – oost.
Samen passen ze op de kleinkinderen omdat beide ouders werken.
Meerdere malen per jaar gaan ze op pad met een collectebus voor diverse goede doelen.
Fietsen in de mooie natuur is ook een hobby van hen.
 
Sport.

In zijn jonge jaren deed Klaas aan korfbal bij SIOS in Wolvega. Ook heeft hij badminton gespeeld.
Momenteel beleeft hij veel plezier aan onze sportgroep. Samen met Jan van der Heide uit Harkema
maakt hij verslagen van interviews van mede lot- en sportgenoten. Dat vindt hij leuk werk.

Klaas en Aukje zijn veel samen en als je de een ziet is de ander niet ver af.
Ze houden beiden van de 3 R ‘s :  Rust , Reinheid en Regelmaat. En beslist geen lawaai en (dorps)feesten.
Hoewel ze vele landen in Europa met hun vouwwagen c.q. tourcaravan hebben bezocht en ook op
familiebezoek zijn geweest in Australië (in de omgeving van Perth en in Melbourne) en Canada (Ontario) zijn ze niet zo avontuurlijk aangelegd.

Drachten, september 2014

Jan van der Heide
Klaas Heemstra

Durk de Jong

Wie is Durk de Jong?

We zijn hartelijk ontvangen door Durk de Jong en zijn vrouw Anna Breeuwsma in Oudega (sm) op woensdag 7 oktober 2015.

Durk is geboren, op 4 maart 1941, en getogen Oudegaaster want hij is er nooit vertrokken.
Hij heeft tot z’n 16e jaar gewoond op de Hooidammen nabij restaurant Ie Sichtdaarna verhuisd naar de Jan Durks Polder. Na enkele jaren weer terug verhuisd naar zijn geboortestek aan de Hooidammen.
De naam Jan Durks polder komt ook uit de familie want oer-oer-oerpakesizzer was een Durk en heit een Jan vandaar de naam Jan Durks polder.

Zijn vader was boer en hij heeft in de ruilverkaveling een nieuwe “pleats” laten bouwen hier heeft Durk samen met heit jarenlang een maatschap gehad. Aangezien hun zoon geen belangstelling had om de boerderij over te nemen hebben Durk en zijn vrouw Anna de boerderij jaren terug van de hand gedaan. Durk was toen 59 jaar.
Ze hebben daarna nog wel een kleine boerderij(in Oudega uiteraard) gekocht met wat vee want dan konden ze langzaam afkicken van het boerenleven.

De kinderen konden toen ook nog mooi een tijdje bij hen wonen in de boerderij want die was toch groot genoeg; Nadat ze allemaal hun eigen onderkomen hadden werd deze stek uiteindelijk ook weer van de hand gedaan. Hun huidige onderkomen is gebouwd door de schoonzoon (timmerman in Oudega) en Durk zelf.

Durk heeft 7 jaar op de lagere school gezeten en daarna 4 jaar landbouwschool te Burgum. Vervolgens 2 jaar landbouwschool in Drachten maar deze niet afgemaakt. Hij is toen aan het werk gegaan in het boerenbedrijf van zijn vader.Durk heeft nogwel diverse cursussen gevolg zoals vee verloskunde om te kunnen assisteren bij de geboorte van kalveren en lassen maar dit beviel niet zo goed want hij had vaak last van las ogen!!

Privé

Durk en Anna Breeuwsma hebben elkaar vroeger bij de jeugdvereniging ontmoet en zijn 1 jaar, nadat Durk zijn militaire diensttijd als kok er op had zitten, getrouwd. Ze zijn ondertussen al meer dan 50 jaar getrouwd.
Anna is ook een rasechte Oudegaaster(hoe kan het ook anders).
Anna heeft altijd, daar waar mogelijk, geholpen op het boerenbedrijf en zich later toen de kinderen kwamen zich hier meer mee bezig gehouden.
Durk en Anna hebben 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Gezamenlijk hebben ze 10 kleinkinderen.

Gezondheid

Het was op een zondagmiddag dat Durk klachten kreeg en zich niet goed voelde. Hij bleef thuis van de kerk en avonds toch maar de dokter gebeld. Deze constateerde wat problemen met de maag en hiervoor kreeg hij een pilletje. Echter de problemen waren niet opgelost en in de nacht wederom de dokter gebeld en toen met spoed naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat er toch een hartaanval geweest was. Er kon echter niet gedotterd worden vanwege de moeilijke plaats van de verstopping en medicatie moest het probleem verhelpen. Na twee weken ziekenhuis en diverse medicatie heeft Durk tot nu toe geen klachten weer gehad.
Na enige tijd revalideren werd Durk attent gemaakt op onze sportclub en hier is hij sinds 2009 actief lid.Durk mag graag sporten en mist ook bijna nooit, saillant detail: Durk verkleedt zich thuis altijd al om en komt elke dinsdagavond al aanlopen in de korte broek, zelfs in de winter!!!

Hobby’s

Naast sporten op de dinsdag mag Durk graag tennissen, fietsen en een potje biljarten.
Durk is altijd actief geweest in bestuurlijke activiteiten bij o.a. de kerk en momenteel secretaris bij de PCOB te Oudega. (een ouderenbond)

Klaas Heemstra
Jan de Vlugt

Tjabel Klok

Wie is Tjabel Klok?

Tjabel KlokTjabel werd op 21 oktober 1942 in Emmer – Compascuum geboren als oudste in een gezin van 9 kinderen. Zijn vrouw, Jelly Lamfers, is in hetzelfde dorp geboren als één van de 7 kinderen uit haargezin. Er valt dus met de regelmaat van de klok wel de een of andere verjaardag te vieren in beide families. Jelly haar ouders hadden aldaar de enige drogisterij in het dorp. Tjabel zijn ouders hadden een dorpsslagerij en daarvan waren er destijds wel tien. Ten gevolge van hevige concurrentie kende het gezin nogal eens armoede en moest Tjabel buiten de schooluren meehelpen in de slagerij. Allerhande soorten worst heeft hij gemaakt (veelal bloedworst, metworst en leverworst) en menige rollade heeft hij in elkaar gedraaid. Er werd vooral met de feestdagen soms tot 1 of 2 uur ’s nachts doorgewerkt.

Tjabel en Jelly hebben elkaar al vroeg ontmoet: op een leeftijd van slechts 3 maanden (wereldrecord ?). De wederzijdse ouders waren met elkaar bevriend en namen de kinderen mee naar elkaar toe. Zo schijnt Tjabel al als baby op een foto te zijn gekomen bij Jelly thuis liggend op een kleedje !
Op 17 – jarige leeftijd is de echte vonk overgesprongen en binnenkort hopen ze 50 jaar getrouwd te zijn. Dus vanaf het prille begin zijn deze mensen voor elkaar bestemd, waarvan akte.

Na het bezoeken van de kleuterschool (maar drie dagen !), de lagere school, de Hogere Burger School (de HBS) ging hij naar de Kweekschool voor onderwijzer (thans Pedagogische Academie) in Emmen.
In september 1964 behaalde hij de hoofdakte voor onderwijzer. Maar toen moest hij zijn militaire dienstplicht nog vervullen. Hij werd in Assen gelegerd en werd motorordonnans bij een generaal.
Na zo’n 3 maanden kreeg hij in dienst een motorongeluk en moest een knieschijf verwijderd worden.
Sindsdien loopt hij met slechts één knieschijf door het leven. Na een lange periode van revalidatie is hij voor de militaire dienst afgekeurd en kon hij zijn vak als onderwijzer gaan uitoefenen.

Hij kwam voor de klas te staan in Maassluis. Zij hebben 3 jaar gewoond in een flat aan de Nieuwe Waterweg. Een prachtig uitzicht op de grote zeeschepen die vice versa naar Rotterdam voeren.

Maar ook het Botlekgebied met de olieraffinaderijen van Shell/Pernis in de directe omgeving met in die jaren veel stank en geluidshinder. Zij hebben toen ook een zeer grote brand meegemaakt bij Pernis waarbij het ’s morgens erg lang donker bleef.
Hun zoon is in Maassluis en de 2 dochters zijn in Drachten geboren.

In 1968 werd Tjabel in Drachten benoemd als docent handvaardigheid aan de christelijke school
voor lager economisch administratief onderwijs (de LEAO). Dat bleef hij tot 1981.
Na 13 jaar switchte hij naar het kort middelbaar beroepsonderwijs (het KMBO). Hier kwamen leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld waren. De leerlingen kregen individueel les in modulen. In 1990 kwam er een grote MBO- scholenfusie en werd er gefuseerd met het regionaal opleidingscentrum (ROC) Friese Poort.

In de loop der tijden ging Tjabel van docent handvaardigheid meer coördinerend werken en kwam in het management terecht. Uiteindelijk is hij als adjunct – directeur geëindigd.

Als nevenwerkzaamheid heeft hij een periode als leerstofontwikkelaar werk verricht in Amsterdam. Jelly is onderwijzeres en remedial teacher in haar actieve arbeidsleven geweest.

Gezondheid.

Tjabel heeft zo’n 23 jaar geleden een hartinfarct gehad. Hij werd gedotterd en na een aantal jaren zijn er stents geplaatst. Een en ander geschiedde in een ziekenhuis in Utrecht. Hij kon niet over het medicijn Plavix vanwege de bijwerkingen.

Nadien is hij in het Medisch Centrum Leeuwarden opgenomen geweest omdat alle stents verstopt waren. Na hartkatheterisatie is een bypass aangebracht met behulp van een beenader. De hartproblemen zijn familiair van aard voor wat betreft de mannelijke kant.
Tjabel voelt zich thans prima en ziet zich eerder als een hartcliënt in plaats van een hartpatiënt.

Het sporten bij onze vereniging vindt hij prachtig en meestal gaat hij met een voldaan gevoel terug naar huis. Het gemoedelijk sociaal gebeuren spreekt hem aan. Wel pleit hij voor een goede introductie van toekomstige nieuwe leden wat bij hem niet het geval zou zijn geweest.

Nevenwerkzaamheden (niet uitputtend).

Hij is curator voor een verstandelijk gehandicapte broer.
Hij zit in het bestuur van een stichting die het vermogen van dergelijke cliënten beheert.
Hij is lid van de Kunstenaarsgroep Prisma ’88.
Is mede – oprichter van de Stichting Kunstroute Smallingerland en heeft gedurende 20 jaar allerlei functies in het bestuur vervuld.
Hij is penningmeester van de Stichting Vrienden van het Museum Drachten (Museum Dr8888).

Hij is voorzitter van de Earnewâldster Rounte.

Hij houdt websites bij voor derden en een eigen website.

Hobby’s.
Tjabel heeft naast het behalen van zijn onderwijsakten op het gebied van handvaardigheid een afsluitende studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen gevolgd voor MO-B-Handvaardigheid met als specialisatie Keramiek. Sinds het begin van de 70’er jaren houdt hij zich al bezig met het zelf maken van keramische kunst met eigengemaakte klei en glazuur. Hij exposeerde dit jaar 6 keer onder andere in Emmen, Mildam en de Hemrik.

Voor zijn kunst op dit gebied verwijzen wij kortheidshalve naar de uitgebreide website www.tjabelklok.nl.

Uiteraard hebben wij “ tatteljee “ mogen bezichtigen, hetwelk aan hun woning is gebouwd.

Een andere hobby van hem is eten koken met de nadruk op exotisch.

Hij heeft zijn Jelly beloofd eens wat van zijn vele werkzaamheden af te zullen bouwen.

Hun 3 kinderen wonen in Drachten, Zwolle en Granville (Normandië in Frankrijk) en er zijn 6 kleinkinderen.

Jan de Vlugt
Klaas Heemstra