Contact

Contactformulier


  Uw naam (verplicht):

  Uw E-mailadres (verplicht):

  Onderwerp:

  Bericht:

  Ik geef toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen via dit formulier:

  Q

  Lid worden?

  Wij heten je van harte welkom!

  Vul het aanmeldformulier in en ga vooraf overleggen met de cardioloog.

  (Sluit dit venster en klik op Aanmelden!)

  Of  verzend het inschrijfformulier naar:

  Secretariaat RSG-Drachten
  Hanebalken 18
  9205 CX Drachten
  Telefoon 0512-540504

  Q

  Lid worden?


   Uw naam (verplicht):

   Straat:

   Postcode:

   Woonplaats:

   Geboortedatum:

   Uw E-mailadres (verplicht):

   Bijzonderheden:

   Ik geef toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen via dit formulier:

   Q

   Lidmaatschap

   Het lidmaatschap bedraagt € 110,- per jaar (2019-2020).

   Het bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd en op de ledenvergadering vastgesteld.

   Eenmalig inschrijfgeld € 10,-.

   Q

   Privacyverklaring:

   Recreatie Sport Groep Drachten verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

   Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

   Over de gegevensverwerking

   Hieronder kant u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

   Ledenadministratie

   Van onze leden houden we een ledenadministratie bij. Daarin is verwerkt: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekering, verzekeringsnummer, behandelend arts, lestijdvoorkeur.

   Als u zich definitief aanmeldt als lid stemt u in met onze privacyverklaring. U ontvangt een wachtwoord voor het afgeschermde deel van de website.

   De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris en is in kopie aanwezig bij de penningmeester. De bestanden worden door deze personen beveiligd opgeslagen.

   Ledeninformatie op afgeschermd deel website

   Voor leden is er een afgeschermd deel met informatie. Leden ontvangen hiervoor een wachtwoord. Leden hebben er mee ingestemd dit wachtwoord niet ter beschikking te stellen aan derden.

   Website

   WordPress
   Onze website is ontwikkeld met de open-source software van WordPress, deze software staat bij het hostingbedrijf. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Het hostingbedrijf heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Het hostingbedrijf is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

   E-mail en mailinglijsten
   Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven alleen aan leden van de RSG-Drachten en onze vaste begeleiders op gebied van sport en medische begeleiding. Zij die geen lid meer zijn ontvangen ook geen nieuwbrief. We maken geen gebruik van zichtbare mailinglijsten.

   Doel van de gegevensverwerking

   Algemeen doel van de verwerking
   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

   Wel plaatsen we met uw toestemming content over wedstrijden en evenementen van RSG-Drachten op de site om anderen te informeren over onze activiteiten. Hierbij maken we eventueel ook gebruik van foto- en videomateriaal dat tijdens de evenementen werd gemaakt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit schriftelijk melden bij de secretaris van het bestuur.

   Automatisch verzamelde gegevens
   Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

   Bewaartermijnen
   Wij bewaren uw gegevens zolang u dat wilt. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze dienst gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

   Cookies

   Social Media (zoals Facebook)
   Wij willen dat u op onze site kunt reageren en dat u informatie kunt delen. Op verschillende plekken op onze site maken we daarom mogelijk gebruik van Facebook of andere sociale media-knoppen. Voor de werking van deze knoppen wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde website-overschrijdende cookies. Hierdoor kan de betreffende social-media partij u herkennen op het moment dat u iets wilt delen via social-media.

   Social media cookies dienen het volgende doel:
   Ingelogde gebruikers van geselecteerde social-media kunnen informatie van onze website direct delen met vrienden en andere gebruikers.
   Wilt u weten hoe social-media partijen omgaan met cookies? Leest u dan de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven, zoals bijvoorbeeld: Facebook.

   Browserinstellingen
   Als u helemaal niet wilt dat websites cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen (van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Chrome) aanpassen. Bijvoorbeeld zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Of zodat uw browser alle cookies of alle cookies van derde partijen weigert. U kunt ook in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren of cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Het aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Let op dat u de instellingen apart aanpast voor elke computer en browser die u gebruikt.

   Let op! Als u ervoor kiest om helemaal geen cookies te accepteren, dan kunt u een aantal websites niet meer bezoeken.

   Contactgegevens

   Recreatie Sport Groep Drachten
   Zie bij bestuur.

   Contactpersoon voor privacyzaken

   Zie voor adres secretaris bij bestuur.