LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap bedraagt € 110,- per jaar (2019-2020).

Het bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd en op de ledenvergadering vastgesteld.

Eenmalig inschrijfgeld € 10,-.