DOELSTELLING

Doelstelling

De doelstelling van RSG-Drachten e.o. is:

“in teamverband het bevorderen van beweegmogelijkheden aan hart- en ex-hartpatienten onder deskundige leiding”.

Zie voorts onze statuten en het huishoudelijk reglement in de bijlage:

Statuten en huishoudelijk reglement (PDF download).


Logo Recreatie Sport Groep Drachtent002